Naše zkušenost z konference Trend marketing 2012

13.06.2012

Dne 30. 5. 2012 jsme se jako studentky VŠEM zúčastnily konference, kterou pořádala Česká marketingová společnost. Tato konference byla zaměřena na inovace a konkurenceschopnost firem s názvem „Nekopírujte, jděte vlastní cestou.“ a podtitulem „Uspěje jen ten, kdo se odliší aneb Úspěšné přístupy firem, které podnikají jinak než konkurence.“ Účast na této konferenci nám doporučil  náš vedoucí DP/BP  –  RNDr. Ludvík Čichovský CSc., MBA. za což bychom mu chtěly obě poděkovat. Hlavním důvodem,  proč jsme se na tuto konferenci přihlásily, byla nejen zvědavost, jak takové odborné rojení marketerů  probíhá, ale především získání nových poznatků o problematice inovací a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti firem. Těmito tématy jsme se totiž obě zabývaly ve svých BP/DP a zde se nám naskytla příležitost, jak si své dosavadní znalosti rozšířit.

Během dopoledne jsme měly možnost vyslechnout prezentace zástupců čtyř firem – Logik, Software 602, DeNuevo a Elton. Po prvním bloku přednášek následoval oběd s výhledem na Karlův most a Vltavu. Následně na to pokračoval odpolední blok prezentací do 17:00 hodin, kde vystoupili zástupci firem – Loosers, Shopper marketing Prague, Mačinga a Hladký, Nydrle Digital, Alianz pojišťovny a Mediatel. A která prezentace pro nás byla nejzajímavější? V tom jsem byl náš názor odlišný.

Libuše K.: „Přestože všechny výše uvedené firmy měly velmi zajímavé prezentace, nejvíce se mi však líbily prezentace firem Shopper marketing Prague a Elton. Proč právě tyto? Prezentace firmy Shopper marketing Prague nesla název Inovativní shopper marketing, jejímž hlavním cílem bylo seznámit nás s klasickým mystery shoppingem, sledováním zákazníků pomocí průmyslových kamer a mystery shoppingem plus, což je kombinace již zmiňovaného klasického mystery shoppingu a sledování zákazníků pomocí průmyslových kamer. Díky mystery shoppingu plus lze pak  sledovat nákupní chování lidí, dále určit časovou analýzu návštěvnosti a studená a teplá místa (= hustota výskytu zákazníků v prodejně). Toto téma mě velmi zajímalo, jelikož jsem se podobným tématem zabývala ve své seminární práci. Druhá prezentace, která mě nejvíce oslovila, byla prezentace firmy Elton, která se zabývá výrobou náramkových hodinek značky Prim. Zástupce této firmy pan Prokop nám nastínil výchozí pozici této firmy od roku 1990, kdy se firma zabývala masovou výrobou hodinek a její postupný přechod k výrobě individuálních hodinek na zakázku, který preferuje dnes. Díky této prezentaci jsem si uvědomila, že firma, která chce být úspěšná, se nesmí bát inovovat a změnit celkový přístup k zákazníkům.“

Monika R: „Mně osobně se nejvíce líbila  vystoupení dvou rétorů, jejich forma i obsah sdělení a to konkrétně prezentace pana Miroslava Oupice na téma „Inovativní shopper marketing“. V této prezentaci byly vysvětleny důvody, proč se inovuje shopper marketing, byla představena forma mystery shoppingu, kterou používají ve firmě (spojení klasického mystery shoppingu, kde se sleduje personál subjektivně a rozšířeného mystery shoppingu, kdy je chování sledováno průmyslovými kamerami a navíc se tímto způsobem sleduje i chování zákazníků v prodejnách). Z tohoto lze vyvodit mnoho zajímavých a potřebných informací pro marketéry, například hodiny, kdy je nejvíce nebo naopak nejméně zákazníků v prodejně, kde a při kterém zboží se zákazníci nejvíce zastavují, kolik času tam tráví a dále lze sledovat nákupní trasu, určit mapu studených a teplých míst v prodejně, atd. Druhou zajímavou prezentací byla prezentace od P. Vaňka a H. Jelínka na téma „Nešetřete kreativitou, ušetříte na nákupu médií“. Kreativní agentura = kreativní prezentace. Výstup těchto dvou pánů byl vtipný, energický, zajímavý, uvolněný a obohacen o ukázky krátkých videí, které ve světě i u nás (když uvedu Super Václava – kdo by neznal hrdinu, který bojuje vtipným způsobem proti lidem, kteří porušují pravidla) zaznamenali výrazný úspěch při nižších nákladech. Cílem bylo ukázat, že není nejdůležitější mít vysoký finanční rozpočet určený na reklamu, ale kreativní a netradiční myšlenka, která zaujme veřejnost natolik, že ona sama ji začne svévolně šířit mezi sebou. Na tomto místě proto uvádím tři hlavní myšlenky: „Značku již nevlastní společnosti, značku vlastní ti, kdo o ní mluví. Ve chvíli, kdy lidé převezmou sdělení a předají ho dál, nabývá sdělení úplně jiné hodnoty. Ve chvíli, kdy lidé mluví o vaší značce, nic za to neplatíte.“

Závěrem obě doporučujeme všem spolužákům, aby se obrátili na svého vedoucího SP, BP nebo DP a požádali jej o doporučení konference. Je to totiž skvělá příležitost konfrontovat to, co nás škola učí a co je „in“, „cool“ a „sexy“ v daném oboru. V našem případě  bylo možné porovnat,  co nás učil Dr. Čichovský v „ nízkonákladovém marketingu v době krize“  a v  „moderních trendech v marketingu“ s tím,  co bylo v programu konference Trend marketing. Bylo pro nás skutečným a velikým překvapením, že lektor  VŠEM nás učil stejné moderní trendy (např. QR kódy v nízkonákladové reklamně, tlačítka Líbí se mi, model 10 E v Log Frame aj…..) jako na konferenci byly přednášeny. A jestliže po příchodu naše očekávání nebylo jasné,  pak po přestávce došlo i na naše otázky a dotazy k přednášejícím.

Všechny kompletní prezentace z této konference jsou ke stažení na internetových stránkách: http://mam.ihned.cz/index.php?p=100000_marketingtrend.

Libuše Kučerová, Monika Robová – studentky VŠEM

komentáře (0)
Student VŠEM

Další články autora: